Fundacja Żegluj z nami Wielkopolsko powstała w grudniu 2016 roku. Jej celem statutowym jest popularyzacja żeglarstwa, a w szczególności – wychowanie morskie młodzieży.

Ma w tym pomóc doświadczenie założycieli i wolontariuszy Fundacji, czyli doświadczonych żeglarzy i działaczy społecznych.

Tak działamy: