Ekipa Fundacji

Fundacja Żegluj z nami Wielkopolsko została powołana przez społeczników z wielkopolskiego środowiska żeglarskiego i harcerskiego. Korzysta z istotnego potencjału ludzkiego, charakteryzującego się wysokimi kompetencjami z dziedziny żeglarstwa oraz wychowania młodzieży.

Zespół Fundacji:

Maciej Olszewski: wieloletni działacz żeglarski WOZŻ i PZŻ, koordynator działań; właściciel firmy technologicznej,

Tomasz Działyński: przewodniczący Rady Fundacji, jako radca prawny z wieloletnią praktyką dba o aspekty prawne fundacji; aktywnie działa w organi­zacjach biznesowych, publikuje na www.dzialynski.pl,

Piotr Mikołajewski: od lat związany z jachtem Polonus, organizował słynne rejsy oceaniczne, m.in. dookoła Ameryki Południowej; przedsiębiorca budowlany,

Mirosław Trzeciak: od kilkudziesięciu lat organizuje i prowa­dzi rejsy, m.in. dla żeglarzy ze środowiska harcerskiego i akademickiego; przedsiębiorca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych,

Grzegorz Pawlak: specjalista w dziedzinie systemów nawigacyjnych i łączności, organizator szkoleń żeglarskich; właściciel firmy informatycznej,

Mariusz Olejniczak: żeglarz; manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego,