Geneza i cele

Fundacja Żegluj z nami Wielkopolsko powstała w grudniu 2016 roku. Jej celem statutowym jest popularyzacja żeglarstwa, a w szczególności – wychowanie morskie młodzieży. Ma w tym pomóc doświadczenie założycieli i wolontariuszy Fundacji, czyli doświadczonych żeglarzy i działaczy społecznych.

W latach 2017-2020 Fundacja jako organizacja działała w ograniczonym zakresie, natomiast jej reprezentanci uczestniczyli w inicjatywach żeglarskich i wychowawczych w ramach projektów firmowanych przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Na początku roku 2021 zostały zintensyfikowane działania własne Fundacji, między innymi zmierzające do stworzenia stabilnego zaplecza szkoleniowego w postaci jachtu s/y Polonus (zakupionego ze środków Fundacji).